Bli kvitt takmosen i tide

”De økende problemene med mose og påvekst fører til at stadig flere norske hustak befinner seg i faresonen for omfattende fukt- og vannskader.” Hvis du har mose og annen påvekst på taket må du sørge for å behandle det så skånsomt som mulig. Bruk aldri høytrykksspyler, det sliter på taket. Les om egnede tiltak som forlenger takets levetid. At det også ser mye finere ut får du på kjøpet!

Har du også lagt merke til at det vokser mer mose og alger på hustakene i dag i forhold til før?

Problemet med påvekst av mose, alger og lav øker, og gjør at stadig flere norske hustak befinner seg i faresonen for kostbare fukt- og vannskader. Husforsikringen dekker nesten aldri slike skader.

Slik henger det sammen.

Moseklumpene som samles på taket binder fukt og fører til at regn- og smeltevann i verste fall renner over og bak taksteinen. Det er da fare for at lekter og undertak råtner opp. Når det har gått så langt venter det takbytte for flere hundre tusen kroner. Helt unødvendig siden det finnes en rekke måter å kvitte seg med problemet på.

Vann på undertaket fører til problemer. Konsekvensen blir til slutt råte på lekter, svekket bæreevne og fare for at vannet også trenger gjennom undertaket videre ned i konstruksjonen. Det gir ytterligere vannskader og ev. muggsopp. Har du uflaks må du skaffe ny takstein, skifte lekter og kanskje også renovere deler av undertaket, loftet og leiligheter under. Det kan i verste fall føre til svært kostbare reparasjoner.

Lavens røtter vokser inn i taksteinen hvor de skiller ut lavsyre som langsomt tærer på taksteinen.

Vann trenger inn i de små kanalene røttene lager, og vann som fryser gir frostsprengning som kan skade og til slutt sprekke taksteinen. Sprukken takstein fører igjen til at regn og smeltevann renner inn på undertaket.

Mange huseiere tror det er sot, smuss eller fuglelort som gjør taket skittent. Det er derfor lett å konkludere med at taket må spyles. Men det svarte på taket er ikke sot, og det hvite er ikke måkeskitt.

Det er planter som lever og blomstrer på taket – for det meste alger, lav og mose.

Sot og smuss skylles bort av regn. Mose, alger og lav gror fast i taket.

Du kan hverken koste, skrape, vaske eller spyle bort denne påveksten. Deres mikroskopiske røtter sitter fast i taksteinen, og straks de får næring og lys setter de i gang veksten. Det er stor fare for at du gjør mer skade enn nytte i forsøket på å gjøre taket finere.

Det er hovedsakelig påvekst i form av alger, lav og mose som trives på takene våre. Alger gir først og fremst et skittent inntrykk. De danner et brungrønt belegg, men vokser ikke inn i takstein som lav gjør. Tak uten påvekst varer lenger. Det er vel heller ingen tvil om at et rent tak rett og slett ser bedre ut.

Aldri bruk høytrykksspyler på taket!

Du tenker kanskje ”Hvor vanskelig kan det være? Det er vel bare å blåse av taket med en høytrykksspyler!”

Problemet er bare at høytrykksstrålen overhodet ikke biter på påveksten siden den ikke kommer til lavens eller mosens røtter. Det ser fint ut i øyeblikket, men påveksten kommer tilbake med fornyet kraft. Du løser nemlig opp overflaten på taksteinen og gir gunstigere vekstforhold.

Det høye vanntrykket skader taksteinen. Trykket blir for kraftig slik at steinens impregnerende overflatebelegg fjernes.

Taksteinens beskyttelseslag spyles bort på noen sekunder. Motstandskraften mot påvekst blir vesentlig forverret.

Problemet er også at vannet trykkes inn under taksteinen. Hvis undertaket ikke er nok ventilert rekker kanskje ikke fukten å tørke opp før høsten og vinteren setter inn.

Faren er at undertak og lekter er fuktige over tid. Det kan gi råte.

Samme problemet oppstår hvis du planlegger å skrape / koste bort påveksten. Du får ikke med deg røttene, og forsøket på å gjøre rent skader taksteinens yttersjikt.

Påvekst ødelegger taksteinens beskyttende yttersjikt. Høytrykksvask påskynder slitasjen og gjør saken enda verre. La for all del ingen høytrykksspyle taket ditt.

Det finnes firmaer som vasker tak med høytrykksspyler. De tilbyr ofte en form for etterfølgende overflatebehandling som plaster på såret – de vet nemlig at taksteinen skades.

Det er omstendelig arbeid og en unødvendig utgift. Salgsargumentet er rent tak uten ventetid. Her hos LA Takpleie oppdager du at det finnes mer skånsomme og enklere måter å fjerne takets påvekst på.

LA Takpleies enkle målsetting er å tilby alle huseiere i Norge takpleietjenester i henhold til forretningsideen: prisgunstig og garantert pålitelig takpleie for økt levetid.

Kontakt oss for et kostnadsfritt hjemmebesøk. Da inspiserer vi taket, og gir deg tilbud på en komplett tjeneste som inkluderer forbehandling, takbehandling, opprydding, bortkjøring av avfall og fortsatt personlig takpleieplan.

Hva er da en bedre løsning enn høytrykksspyler?

Det eneste som fungerer er å ødelegge påvekstens levevilkår. Alt planteliv trenger tre ting for å gro:

SOLLYS + VANN + NÆRING = LIV

Det kjenner du igjen – grunnleggende fotosyntese: Sollys, vann, næring. Fjernes en av disse er det ingen planter som overlever. Du kan ikke hindre sollyset, og du kan ikke hindre vanntilførselen.

Men du kan hindre næringstilførselen.

I dag finnes det kjemiske midler som ødelegger påvekstens næringsopptak. De fleste midler er biologisk nedbrytbare og ufarlige for mennesker og dyr så lenge de håndteres med forsiktighet.

Så enkelt fungerer det: 
(1) Påveksten dør og visner uten tilførsel av næring. 
(2) Etter noen måneder smuldrer den opp og skylles bort av regn.

En stor fordel er jo at du ikke forårsaker unødvendige skader på taket. Du beholder taksteinen i god stand også etter behandling.

Kontakt oss på LA Takpleie hvor du får hjelp til en skånsom behandling av taket ditt.
– Leo Juujärvi, LA Takpleie

Dette kan du forvente når du velger LA Takpleie:

1. Gratis hjemmebesøk: LA Takpleie utfører alltid inspeksjon av taket for å fastsette best mulig behandling.

2. Tilbud: Etter inspeksjonen får du et tilbud for behandling av taket. 

3. Garanti: Våre takpleiebehandlinger kommer med garanti. Vi behandler hele taket og sørger for at all påvekst opphører. 

4. Takpleieplan: Vi gir deg en personlig takpleieplan som beskriver gjennomførte tiltak, og planlegger fremtidig pleie og vedlikehold av taket ditt.

* Vi behandler dessverre ikke eternittak med vår metode.