Vanlige spørsmål

Her svarer vi på noen av de vanligste spørsmålene til våre takpleieeksperter

Lurer du på noe som ikke er besvart nedenfor? Kontakt oss gjerne!

HVORDAN FUNGERER MIDDELET?

Cellevegger hos hos bakterier, alger med flere består av fettstoffer pluss stoffer som gjør celleveggene negativt ladet. Det virksomme stoffet i takpleiemiddelet, benzalkoniumklorid, inneholder en fettløselig del, men er, i motsetning til celleveggene, positivt ladet. Benzalkoniumkloridet forenes med celleveggen som får ”feil” polaritet og sprekker.

ER TAKPLEIEMIDDELET FARLIG?

Ordet ”farlig” kan innebære så mye. Stoffet har blitt brukt på operasjonssår i snart 50 år uten alvorlige bivirkninger. Det er også sluppet i naturen like lenge uten at man kan påvise alvorlige skader. Hvis det med ”farlig” menes at mennesker kan dø av middelet ved normal bruk, er svaret nei. Hvis du med ”farlig” også inkluderer andre problemer, er svaret igjen nei basert på lang erfaring med stoffet i mange ulike sammenhenger. Likevel må man alltid være oppmerksom på svært sjeldne virkninger, for eksempel kombinasjonseffekter (synergi) med andre stoffer – spesielt kjente allergifremkallende stoffer. Middelet er ikke i utgangspunktet allergifremkallende, men kan teoretisk sett forsterke denne effekten i andre stoffer.

JEG HAR DRIKKEVANNSBRØNN PÅ GÅRDEN. KAN MIDDELET PÅVIRKE VANNET?

I svært uheldige tilfeller kan middelet komme inn i brønnen. På veien rekker det likevel å spes ut til så lave konsentrasjoner at det ikke kan skade dyr eller mennesker. Middelet dreper dog bakterier i brønnen, noe som heller er en fordel – iallfall hvis det handler om farlige bakterier.

HVOR LENGE VIRKER BEHANDLINGEN?

Middelet brytes først og fremst ned av sollys (ultrafiolett lys), og nedbrytningen går raskere jo varmere det er. Det brytes også ned av enkelte mikroorganismer. Effekten varer selv når middelet er brutt ned siden overflaten er fri for sporer og næringsstoffer, og det tar en viss tid før nye sporer og næringsstoffer rekker å nå overflaten. Det er derfor umulig å gi en nøyaktig tid som gjelder i alle sammenhenger. Erfaringsmessig tar det tre til fire år før det begynner å gro på overflatene igjen.

HVA ER FORSKJELLEN PÅ LA TAKBEHANDLING OG ALGEVASK?

Algevask inneholder hypokloritt. Det reagerer med organisk materiale til vanskelig nedbrytbare klorforbindelser, kjent for å være miljøfarlige. Hypokloritt er et svært effektivt middel, men skal kun brukes i tilfeller hvor ingenting annet virker og kun av kvalifisert personell.

HVORDAN PÅVIRKER MIDDELET PLANTENE MINE?

Alger er planter, og det er meningen at de skal påvirkes. Sensitiviteten varierer sannsynligvis sterkt mellom forskjellige planter, derfor skal man unngå at middelet kommer i kontakt med planter du vil beholde. Middelet påvirker klorofyllet på blomstrende blader slik at de blir hvitprikkete hvis de blir truffet av sprøytetåke.

HVOR FORT FORSVINNER ALGENE?

De skifter farge allerede etter noen dager. Hvis overflaten ikke behandles, er algebelegget borte i løpet av et år.

ER DET FARLIG HVIS HUNDEN SLIKKER PÅ EN FLATE SOM ER BEHANDLET MED LA TAKBEHANDLING?

Mengdene en hund kan få i seg ved å slikke på en flate er så små at det er helt ufarlig.

 

Hva koster det å få hjelp av LA Takpleie?

Som med mange andre produkter og tjenester finnes det et hav av alternativrt, også når det gjelder å behandle taket mot mose og vekst.

Sørg for at du er godt informert slik at du tar riktig valg for deg og taket ditt.

Be om vår oversikt med svar på vanlige spørsmål. Den kommer etter at du har fylt ut skjemaet. Fint å referere til når du skal velge riktig behandling for ditt tak.