Takpleie

Vår utprøvde metode hjelper huseiere med å spare flere hundre tusen kroner ved å ”fornye” taket

En ting omtrent alle huseiere kan være enige om er at det nesten alltid blir dyrt så fort man snakker om tak. Slik trenger det ikke å være.

Mange ganger er huseiere overbeviste om at en dyr takrenovering for flere hundre tusen kroner venter. Vår metod gjør det mulig å fornye det eksisterende taket istedenfor å bytte det ut.

OBS!

Tak som har gode sjanser til å vare i 70 år byttes ofte ut etter 40 år for flere hundre tusen kroner. Spar penger ved å ta vare på taket, så kan du mangedoble takets levetid.

Det voksende problemet – Mose & påvekst

Problemet er påvekst (lav) som langsomt tærer på taksteinene. Dette åpner for frostsprengning som kan skade og sprekke takstein. Sprukket takstein gjør at regn og smeltevann renner inn på undertaket.

Mose på taket binder fukt og fører til at regn- og smeltevann i verste fall renner over og bak taksteinen. Det er da fare for at lekter og undertak råtner. Når det kommer så langt, venter takbytte for flere hundre tusen kroner. Det er helt unødvendig siden det finnes flere måter å bli kvitt problemet på.

Spørsmål: Hvorfor vokser det mer alger, lav og mose på norske tak nå enn hva det gjorde for 20–30 år siden?
Grunnen er bedre miljø. Regnet er mindre surt i dag, og mengden tungmetaller og andre gifter er heldigvis betraktelig redusert. Tidligere ble veksten drept av surt regn. Slik er det ikke i dag.

Skandinaviske tak
– en våt historie:

En boligforsikring dekker nesten aldri denne typen skader.

En norsk rapport av Anticimex utført på over 9000 tak viser at over 50 % av alle tak er i for dårlig stand.

Anticimex Sverige advarte i 2021 om at mer enn hvert fjerde loft er fuktskadet.

Livsløpsanalyser utført på Chalmers Tekniska Högskola viser at takstein varer opptil 100 år hvis de blir godt tatt vare på. Derfor er det unødvendig, og økonomisk galskap, å bytte ut takstein som i mange tilfeller ikke er eldre enn 40 år.

LA-metode – Enklere (og rimeligere) enn mange tror

Et takbytte koster som regel flere hundre tusen kroner.

Skånsom behandling rengjør taksteinen og hindrer at taket blir gammelt før tiden. Konklusjonen er at du kan utsette et takbytte i minst 20 år ved å ta godt vare på taket. Takeksperter mener at selv tak som er svært angrepet av vekst kan behandles med godt resultat. Det anbefales at du kun lar personer med erfaring, kunnskap og riktig utstyr tråkke rundt på taket. Overlat risikable takjobber til eksperter. Det er dessverre ikke alle tak som kan reddes. Noen ganger har det gått så langt at det venter et kostbart takbytte.

Unngå dyre kostnader

Takstein, lekter

50 000 kr

Stillas, sikkerhetstiltak

20 000 kr

Arbeidskostnader

50 000 kr