Mønebånd

Mønebånd

Sikrer at taket varer så lenge som mulig, og er motstandsdyktig mot naturlig slitasje.

Mønebånd utgjør en ekstra beskyttelsesbarriere mot alt fra regn og fukt til snø og løv. Dette kalles også mønetetting siden det ganske enkelt bidrar til å forbedre takets tetting. Moderne mønebånd sikrer også god ventilasjon og bidrar i stor grad til at taket fortsetter å gjøre nytte i mange år fremover. Men, som med alt annet, er det viktig å kontrollere og skifte mønebånd regelmessig for å sikre at det ikke mister sin funksjon.

Bytte av mønebånd.

Inspeksjon og kontroll.

Montering og installering av nye mønebånd.

Sikrer bedre tak- og byggtilstand.

LA Takvård